Гарантии качества продукции

Системата за управление на качеството на „Билка Лайфстайл“ ООД, козметична фабрика в Ихтиман, разработена и прилагана при маркетинг и анализи, разработване, производство и реализация на козметични и хигиенно профилактични продукти, съответства на БДС EN ISO 9001:2008.
Компанията съобразява производствения си процес с принципите на Добрите производствени практики(GMP) за козметика, в съответствие с BS EN ISO 22716:2008 (ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices) при производството на всички продукти на компанията.
Продуктите се произвеждат в Европейската Общност и производството се контролира от Билка Лайфстайл ООД, в съответствие с Добрите производствени практики за козметични продукти и ЕС Регламент № 1223/2009, уреждащ производството и реализацията на козметични продукти на пазара.
Продуктите се продават свободно в България и страните от Европейската Общност, без ограничения.
     

Comments are closed.