Спечели с Bilka! 24.02.2013

Спечели с Bilka! ПЕТА СЕДМИЦА (24.02.2013)

Татяна Иванова – KXHOI0S79
Калина Христова – RUG7YFFKR
Иванка Папучарова – UMF7485LC
Ива Валчева – WOUO8RYJU
Галина Колева – 104P2R93L
Петрина Тодорова – WB3OW9CTV
Мария Перфанова – VEBT6P9NT
ЧЕСТИТО!

 

 

 

Bookmark the permalink.