Българката на 21 век — конкурс

25 август 2008 г.
Писмо до участниците в конкурса «Българката на 21 век»

Конкурс: Живопис по тема Българката на 21 век
Организатори: Красная Линия ООД и Съюзът на българските художници
Темата е вдъхновена от творчеството на Владимир Димитров Майстора и неговата картина «Момиче с грозде». Конкурсът има за цел да представи продуктите на «Гроздовата линия» на марката Bilka Collection от сериите Grape Therapy Mavrud и Grape EnergY.
Конкурсът е отворен за живописни творби, които дават актуален прочит на темата със задължителни елементи: визия на съвременната българка и грозде, в живописни техники по избор (масло, акварел, акрил, темпера).
За повече информация:
Bookmark the permalink.