Октомври 1999
 Дарение ”Фондация Еврика”

Октомври 1999
Дарение ”Фондация Еврика”

Дарението се прави от компанията в полза на обучението на надарени деца в областта на химията за осигуряване на стипендии.
    

 

 

 

Bookmark the permalink.